ARAUAK – ABSOLUTOA BANAKA
 • IZENEMATEA 15 € (tenis eskolako ikasleek 10 €)
Eskura lehenengo partiduan edo Bizum bidez ordainduko da
 • Txapelketa KANPORAKETA erara izango da, KOADRO NAGUSIA eta KONTSOLAZIO KOADROA (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute.
 • Partiduak 3 setetara jokatuko dira (TIE-BREAK).
 • DUNLOP FORTx4 bote bat emango da koadro nagusiko partidu bakotzerako eta hau galtzen duenarentzat izango da.
 • Organizazioak epeak jarriko ditu partiduak jokatzeko. Norbaitek ezin badu jokatu epe barruan, kanpoan dagoelako, lesioagatik edo eguraldi txarragatik, hurrengo astean bi partidu jokatu beharko ditu (gehienez partidu bateko atzerapena). Atzeratutako partidua ez bada jokatzen, epe barruan jokatu ezin zuena joango da kalera.
 • Eguraldi txarra egiten badu, organizazioak astebete atzeratuko du epea.
 • Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.


ARAUAK – GAZTEAK BANAKA
§  IZENEMATEA 5 €, lehenengo partiduan ordainduko da.
 • Partiduak jokatzeko pelotak organizazioak jarriko ditu (punto berdedunak) partiduak set batetara jokatuko dira (tie-break)
 • Txapelketa KANPORAKETA erara izango da, KOADRO NAGUSIA eta KONTSOLAZIO KOADROA (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute. Koadroak eta joku ordenak web orrian jarriko dira.
 • Partiduak jokatzeko egunak organizazioak jarriko ditu, normalean larunbat arratsaldez izango dira. Ordutegiarekin edo egunarekin arazoak dituenak abisatu egin beharko du, abisatzeko azken eguna Osteguna izango da. Abisatu gabe aurkezten ez den jokalaria, automatikoki txapelketatik kanporatua izango da.
 • Gurasoek edo laguntzaileek ezingo dute partidua jokatzen ari diren pista barruan egon.
 • Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.REGLAMENTO INDIVIDUAL ABSOLUTO
 • INSCRIPCION 15€ (alumnos escuela de tenis 10€), se abonará en el primer partido o mediante Bizum.
 • ELIMINATORIA con CUADRO PRINCIPAL y CUADRO DE CONSOLACION (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido.
 • Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (TIE-BREAK).
 • Incluye bote de DUNLOP FORTx4 para cada partido del cuadro principal, el bote se lo quedará el jugador que pierda.
 • La organización pondrá un plazo para jugar los partidos. Si un jugador no pudiera jugar dentro de ese plazo, por viaje, por lesión o por mal tiempo, la semana siguiente tendría que jugar dos partidos (se podrá atrasar un partido como máximo). Si el partido atrasado no se juega, se eliminará al jugador que no podía jugar dentro de plazo.
 • En caso de mal tiempo, la organización ampliará el plazo una semana.
 • La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.


REGLAMENTO INDIVIDUAL JOVENES
 • INSCRIPCION 5 €, se abonará en el primer partido.
 • La organización pondrá bolas (punto verde), los partidos se jugarán al mejor de 1 set (Tie-break).
 • ELIMINATORIA con CUADRO PRINCIPAL y CUADRO DE CONSOLACION (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido. El cuadro y el orden de juego se podrán ver en la página web.
 • El orden de juego lo realizará la organización, los partidos se jugarán normalmente el sábado a la tarde, si algún jugador no pudiera jugar ese día, el último día para avisar a la organización será el jueves de esa semana. De lo contrario, si no aparece al partido será automáticamente eliminado del torneo.
§  Los padres o acompañantes deberán permanecer fuera de la pista durante el partido.
 • La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.