BANAKAKO ABSOLUTOA
1.  Jokalariek eguna jarri eta pista erreserbatu beharko dute. Organizazioak epeak jarriko ditu partiduak jokatzeko. Norbaitek partida igande arratsaldean jokatu nahi badu, aurrez abisatzen bada, pistak irekiko dira.
    Ikastaroak direla eta pista estalia okupatuta egongo da astelenetik ostiralera 16.30etatik 20.30etara

2.  Kategoriak: URREA, ZILARRA eta BRONTZEA. 
  
3.  3 setetara izango da.
    Set bateko berdinketa suertatzen bada MATCH TIE-BREAK bat jokatuko da, hau da, tie-break bat 10 puntutara. 

4.  Bolak organizazioak jarriko ditu.

5.   Ligaxka erara jokatuko da, talde bakoitzetik 2 jokalari klasifikatuko dira, enpate kasuan elkarren arteko emaitza hartuko da kontutan. Enpatea 3 jokalariren artean bada, lehenengo setak kontatuko dira eta gero jokuak.

    Kuadro finala kategoria bakoitzean 8 jokalarik jokatuko dute, norbaitek ezin badu epe barruan jokatu, kanpoan dagoelako, lesioagatik..., hurrengo astean bi partidu jokatu beharko ditu (gehienez partidu bateko atzerapena). Atzeratutako partidua ez bada jokatzen, epe barruan jokatu ezin zuena joango da kalera.

6.   Izenematea 20,00 € 
           Abonatuak eta tenis eskolakoek: 15 €
           Brontzean: abonatu eta tenis eskolakoek 10 € besteek 15€
           Bizum bidez edo lehenengo partiduan ordainduko da.

     7Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero            hauek hartuko dute erabakia.


INDIVIDUAL  ABSOLUTO
1.  Los jugadores se ocuparán de poner el día y de reservar pista. La organización pondrá un plazo para jugar los partidos. Para poder jugar los domingos a la tarde, hay que avisar con antelación.
     La pista cubierta estará ocupada de lunes a viernes de 16.30 a 20.30 por cursillos.

2. Categorías: ORO, PLATA y BRONCE

3.  Se jugará al mejor de 3 sets. 
En caso de empate a un set se jugará un MATCH TIE BREAK , un tie-break a 10 puntos.

4. La organización pondrá las bolas.

5.  Sistema de liguilla, de cada grupo se clasificarán 2 jugadores. En caso de empate, se tendrá en cuenta el resultado entre ellos, si hay triple empate, se tendrán en cuenta primero los sets y después los juegos.
  Los 8 mejores jugadores de cada categoria, jugaran el cuadro final. Si un jugador no pudiera jugar dentro de plazo, por viaje, por lesión..., la semana siguiente tendría que jugar dos partidos (se podrá atrasar un partido como máximo). Si el partido atrasado no se juega, se eliminará al jugador que no podía jugar dentro de plazo.
6. Inscripción 20€
    Alumnos de la escuela de tenis y abonados 15€
    Categoría bronce: alumnos y abonados 10€, resto 15€
    Se pagará mediante Bizum o en el primer partido

7.  La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.